شهردار منطقه ۴ تبریز از تداوم اجرای طرح ضربتی نگهداشت شهری خبر داد. به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با اعلام این خبر، افزود: طرح ضربتی نگهداشت شهری در بیش از ۹۰ محله و مسیر سطح منطقه در حال اجرا است.شهردار منطقه ۴ تبریز از تداوم اجرای طرح ضربتی نگهداشت شهری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با اعلام این خبر، افزود: طرح ضربتی نگهداشت شهری در بیش از ۹۰ محله و مسیر سطح منطقه در حال اجرا است.