تحقق عدالت فرهنگی در سراسر کشور علت اصلی سفرهای استانی است
تحقق عدالت فرهنگی در سراسر کشور علت اصلی سفرهای استانی است

وزیر فرهنگ در پی سفر به آذربایجان شرقی با هدف حضور در جشنواره فیلم کوتاه تبریز، در جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی “توییتر”، هدف از سفرهای استانی را تحقق عدالت فرهنگی در گوشه گوشه ایران برشمرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نوشته محمدمهدی اسماعیلی آمده […]وزیر فرهنگ در پی سفر به آذربایجان شرقی با هدف حضور در جشنواره فیلم کوتاه تبریز، در جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی “توییتر”، هدف از سفرهای استانی را تحقق عدالت فرهنگی در گوشه گوشه ایران برشمرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و
اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نوشته محمدمهدی اسماعیلی آمده است
:

 

حضور در جشنواره فیلم کوتاه در تبریز،
نشست با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان میانه و مصوبات خوبی که برای ارتقای
زیرساخت های فرهنگی شهرستان هنرپرور تمهید شد از نتایج سفر جدید به استان
آذربایجان شرقی بود

 

تحقق عدالت فرهنگی در گوشه
گوشه ایران عزیزمان، علت اصلی سفرهای استانی است
.”