تبریز همواره منشاء و خواستگاه عدالت طلبی بوده است
تبریز همواره منشاء و خواستگاه عدالت طلبی بوده است

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در کشور گفت : تبریز و آذربایجان ، در طول تاریخ همیشه منشاء عدالت خواهی ، استکبار ستیزی و تحولات بزرگ بوده است.

به گزارش قلم پرس ، امین کیانی در اجتماع جوانان حامی آیت الله رئیسی در تبریز اظهار داشت: متأسفانه در دو دولتاخیر ، توسعه استانها به شکل نا متوازن و تحت شعاع تمرکز بر توسعه پایتخت ، قرار داشته است.

وی با بیان اینکه هر استان و منطقه ای باید بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های بومی خود توسعه پیدا کند گفت : ظرفیتهای خاص و عظیمی در هر استان شامل منابع طبیعی ، گردشگری ، صنعتی ووجود دارد که دولت باید طبقآن ظرفیتها ، برنامه های توسعه و پیشرفت آن استان را پایه گذاری کند.

کیانی افزود : آمایش سرزمینی کشور باید بر اساس تغییر و تحولات صورت گرفته ، کاملا بروز و آکادمی باشد تابتوان بر اساس همین آمایش ، برنامه ای خاص برای هر منطقه از کشور ارائه داد.

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در کشور با بیان اینکه نیروی جوان و پرشور ، یکی از فاکتورهای مهم توسعه وپیشرفت است گفت : از ظرفیت و پتانسیل جوانان اصلا به نحو مطلوب استفاده نشده است و به همین خاطر در بیانیهگام دوم انقلاب که از سوی رهبر فرزانه ، صادر شده است ، توجه به جوانان شدیدا تأکید شده است.

وی افزود : در سالهای اخیر نه تنها از نیروهای جوان و انقلابی در لایه های مدیریتی استفاده نشد بلکه فضایی را بهوجود آورده اند که اینک جوانان دغدغه نان دارند.

کیانی با اشاره به مدیریت و حضور جوانان در اوایل انقلاب و به خصوص در زمان جنگ گفت : جنگ را همین جوانانکه عمدتا زیر ۳۰ سال بودند اداره کردند و تجربه بسیار ارزشمندی بود تا ثابت کند جوانان این مرز و بوم هر چهبخواهند به آن دست می یابند اما اینک عده ای حاضر نیستند به جوانان بها بدهند.

وی ادامه داد : میلیاردها دلار پول مردم به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی ، بورس ، ارزهای دیجیتال وبه غارت رفت و یکجوان برای دریافت وام چند میلیونی تلاش می کند اما عده ای برای فرزندان خود بهترین امکانات را فراهم کرده اند.

کیانی با انتقاد از عملکرد دولت در ۸ سال گذشته گفت : در طول این ۸ سال ، چه دستاوردی برای کشور داشته اید و کدامعملکردتان را می خواهید قاب کنید ؟ اما در مقابلش صدها ظلم و جنایت مثل غارت بیت المال ، برجام ، وعده هایدروغین وهس که می توانید آنها را قاب کنید.

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در کشور ، بیکاری جوانان را منشاء بسیاری از آسیب ها و مشکلات کشور دانستو گفت : در طول دولت گذشته نه تنها برای جوانان اشتغال ایجاد نکردید بلکه با تعطیلی هزاران واحد تولیدی وصنعتی ، صدها هزار نفر را هم بیکار کردید.

وی افزود : به نظرم به جای وزارت کار که عملا هیچ کاری برای اشتغال انجام نداد ، یک وزارت بیکاری نیاز هست تا بهمشکل جمع کثیری از جوانان بیکار رسیدگی کند.

کیانی در ادامه آیت الله رئیسی را یک فرد فساد ستیز ، پاک دست و اخلاق مدار دانست و گفت : به واسطه همین فسادستیزی و مقابله با اشرافی گری ها است که عده ای از آمدن ایشان ، هراس دارند.

وی گفت : آیت الله رئیسی در زمان حضور در قوه قضائیه ، فساد ستیزی ، پاک دستی و عدالت خواهی را اثبات کردهاست و مطمئن باشید با انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور منتخب ، ریشه های فساد در مدیریت کشور خشکخواهد شد.

رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در کشور با اشاره به انتخابات پیش رو گفت : فقط مردم هستند که می توانند باانتخابی درست و اصلح ، این شرایط را تغییر دهند.

وی با دعوت از مردم به حضور پرشور در انتخابات گفت : رأی حداکثری به آیت الله رئیسی ، می تواند انگیزه های فسادستیزی در ایشان را چندین برابر بکند.

محمدرضا پور عباس ، عضو شورای مرکزی ستاد جوانان آیت الله رئیسی در کشور هم در این مراسم گفت : با انگیزه وشور جوانی ، برای انتخاب اصلح ترین فرد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ،تمام تلاش و توان خود را به کارخواهیم گرفت.

وی افزود : زمان آن رسیده است که مشکلات و موانع موجود بر سر راه جوانان را به عنوان مطالبه ، به گوش مسئولینبرسانیم و البته با خصوصیات اخلاقی که از آیت الله رئیسی سراغ داریم ، مطمئن هستیم  این موانع و مشکلات کاستهخواهد شد.

همچنین دکتر کیانی رییس ستاد جوانان کشور در سفر به تبریز با حضور در گلزار شهدای شهر ایلخچی و ادایاحترام به مقام شامخ شهداء، در اجتماعی در بین جوانان منطقه، حضور حماسی و آگاهانه جوانان در انتخابات را یکگام مهم و اساسی دانست و گفت: جوان انقلابی با انتخاب آگاهانه خود، تبلیغات سوء دشمنان را ناکارآمد خواهد کرد.

وی در پایان ضمن بازدید از یک واحد صنعتی فعال در بخش پتروشیمیپلاستیک فیلم فدک تبریز، گفت: امروزفعالیت این واحد صنعتی با مدیریت و تلاش جوانان انقلابی، نشانگر اراده جوانان در شکوفا و نوپا کردن اقتصاد وصنعت کشور بدون اتکا به غرب و دانش بومی است.

در این مراسم آقای محمدرضا پور عباس عضو شورای مرکزی جوانان کشور به عنوان دبیر شورای راهبردی جوانانآذربایجان شرقی و معین ستاد جوانان شمالغرب کشور معرفی شد.