تاکید شهردار تبریز بر تعیین تکلیف کاربری‌های آموزشی و ورزشی منطقه صنعتی مایان/ زمین ۲۰۰ هکتاری ورزشی در غرب تبریز
تاکید شهردار تبریز بر تعیین تکلیف کاربری‌های آموزشی و ورزشی منطقه صنعتی مایان/ زمین ۲۰۰ هکتاری ورزشی در غرب تبریز

شهردار تبریز بر لکه گذاری دو کاربری آموزشی و ورزشی به مقدار ۸۰۰ هکتار در منطقه صنعتی مایان تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، با حضور شهردار تبریز و معاونان وی، مصوبات دور نخست قرار خدمت شهرداری در منطقه ۶ پیگیری و بررسی شد.

 چهارمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۶ صبح امروز با حضور یعقوب هوشیار، معاونان ستادی و شهردار و مدیران منطقه آغاز شد.

پس از ملاقات با همکاران شهرداری منطقه ۶، مصوبات دور نخست قرار خدمت شهرداری در منطقه توسط یعقوب هوشیار مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

اجرای شهرک مبل و خودرو، روشنایی جاده آناخاتون، تعیین تکلیف و ساماندهی کاربری های عمومی در منطقه صنعتی مایان، مشکل عدم دسترسی به شهرک مبل و خودرو از آزادراه شهید باکری، تامین روشنایی بلوار خلبان، انتقال ساختمان پلیس راه تبریز – مرند، تقاطع شهید بهشتی در جاده سنتو، مالکیت کوی بهشتی و تعریض و ساماندهی پل راه آهن در جاده مایان از جمله موضوعاتی بود که در دور اول قرار خدمت منطقه ۶ مصوب شده و امروز در دومین قرار خدمت منطقه مورد پیگیری و بررسی شهردار تبریز قرار گرفت.

در این زمینه یعقوب هوشیار شهردار تبریز با اشاره به پیگیری جدی و عملیاتی مصوبات دور نخست، بر لکه گذاری دو کاربری آموزشی و ورزشی به مقدار ۸۰۰ هکتار در منطقه صنعتی مایان تاکید کرد.

شهردار تبریز در این خصوص گفت: با حذف کاربری آموزشی در این منطقه که کاربردی ندارد، می توانیم با تملک کاربری ورزشی، یک زمین ۲۰۰ هکتاری ورزشی در غرب تبریز داشته باشیم.

بر این اساس، شهردار تبریز دستور تهیه و ارسال نامه هایی به شرکت آب منطقه ای، دادستانی و آموزش و پرورش را صادر کرد تا تکلیف کاربری های ورزشی و آموزشی در این منطقه تعیین شود.

مطابق برنامه هفتگی قرارهای خدمت، دیدار با همکاران شهرداری منطقه ۶ و جلسه جمع‌بندی مصوبات دور اول قرار خدمت، ملاقات مردمی، دیدار با خانواده یکی از نخبه های منطقه و بازدید از محلات در برنامه امروز یعقوب هوشیار و معاونان وی قرار دارد.

انتهای پیام/