بی اعتنایی به فساد اقتصادی زیرمجموعه دستگاه ها فساد را فراگیر می کند
بی اعتنایی به فساد اقتصادی زیرمجموعه دستگاه ها فساد را فراگیر می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت:به حداقل رساندن دخالت های انسانی از طریق استفاده از سامانه ها می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد به گزارش قلم پرس، محمد حسین فرهنگی درباره بیانات مقاممعظمرهبری درباره ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، گفت:فساد اگر در هر سطحی رها شود، حالت تسری […]

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت:به حداقل رساندن دخالت های انسانی از طریق استفاده از سامانه ها می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد

به گزارش قلم پرس، محمد حسین فرهنگی درباره بیانات مقاممعظمرهبری درباره ضرورت برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، گفت:فساد اگر در هر سطحی رها شود، حالت تسری پیدا می کند بطور مثال ممکن است فساد علاوه بر مسئولان رده بالا در سطح بدنه یک سازمان نیز وجود داشته باشد و رشد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود:مبارزه با فساد اقتصادی یک اولویت اساسی است بنابراین باید با هرگونه فساد در هر سطحی مبارزه شود و نباید مقابله با فساد اقتصادی به چند بخش اجرایی محدود شود. در مبازره با فساد اقتصادی نباید  از نظارت بر اطرافیان یک مسئول غفلت کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:یکی از راه های فساد اقتصادی این است با روش های مانند پولشویی و تحت عناوین دیگران فساد اقتصادی انجام می شود بنابراین برای مبارزه اصولی با فساد اقتصادی به مراقبت همه جانبه نیاز وجود دارد و دستگاه های نظارتی و قضایی بخش کوچک تر محسوب می شوند چرا که خود مسئولان اجرایی تعیین کننده هستند و زیرمجموعه ها از مقامات بالاتر تاثیر می پذیرند.باید تمامی ابعاد مبارزه با فساد اقتصادی در کشور جدی گرفته شود و از تعارفات خودداری شود.

بی اعتنایی به فساد اقتصادی زیرمجموعه دستگاه ها فساد را فراگیر می کند

فرهنگی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: عدم مراقبت از مسئولان اجرایی کشور در دستگاه ها در رشد فساد اقتصادی تاثیرگذار بوده است زمانی که مدیری به فساد در زیر مجموعه اش بی اعتنا شد، موضوع فساد مانند یک بیماری فراگیر می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:برخورد با متخلفان اقتصادی و اطلاع رسانی در مبارزه با فساد نقش مهم و کلیدی در مهار فساد اقتصادی دارد به حداقل رساندن دخالت های انسانی از طریق استفاده از سامانه ها می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد./