به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، گوهر آگاهی هماره روشنی بخش راه انسان در بحبوحه های حیات اجتماعی و تنگناهای جمعی بوده است که قدرت سره و‌ناسره را به مدد آن در دست گرفته و جان را رهایی‌داده است.  آگاهی بخش جدایی ناپذیر و انحصاری نوع انسان در این کره خاکی است که بخشش آن برکتی بی […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، گوهر آگاهی هماره روشنی بخش راه انسان در بحبوحه های حیات اجتماعی و تنگناهای جمعی بوده است که قدرت سره و‌ناسره را به مدد آن در دست گرفته و جان را رهایی‌داده است. 
 
آگاهی بخش جدایی ناپذیر و انحصاری نوع انسان در این کره خاکی است که بخشش آن برکتی بی مثال برای جوامع انسانی به دنبال می آورد و حیات و ممات نوع بشر در گرو آن است.

در این میان حاملان و شارحان آگاهی، قشر فرهیخته هر جامعه ای هستند که در رکاب قلم -این خامه مقدس قسم خورده پروردگار – منظومه دانائی یک ملت را را رقم‌می زنند.

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، شریان حیاتی گردش آزاد اطلاعات هستند که نور شفافیت را بر تاریکخانه طالبان انحصار و ظلمت می تابانند و شایسته گرائی را نشر و عدالت طلبی را بسط می دهند تا فرصتهای همگون و‌مساوی در برابر قاطبه جامعه قرار گیرد.

اگر‌حرکت بسوی جامعه مدرن و متکثر را مصادف با شکوفایی مطبوعات سراسری و آزاد بدانیم، آنگاه به اهمیت گردش آزاد اطلاعات و اصحاب قلم و جریده آزاده مسلک را که بی شک ‌مجاهدان جوامع مترقی هستند را پی می بریم.

در ایران ما، اولین حرکات اجتماعی و جنبش های پیشگام ضد استبداد در مجاورت ‌مشروطه و بعد از آن و همچنین جنبش قیام ملی نفت و ۱۵ خرداد بر علیه استبداد حاکم و در هنگامه انقلاب اسلامی ایران، همگی در التزام مطبوعات پیش رو و اصحاب قلم شجاع و بی محابای زمان بوده است.

با این‌ مرور، لزوم حفظ میراث مربوط به مطبوعات کشور و منطقه آذربایجان که همواره پیشگام‌حرکات سیاسی و اجتماعی مترقی بوده است بیش از پیش عیان می گردد.

موزه مطبوعات آذربایجان، به واقع محلی است که تاریخ مکتوب در وهله اول و تاریخ شفاهی به طریق اولی در آن پیداست و گذر از آن در حقیقت ، قدم زدن در تالار تاریخ معاصر کشور به ضمیمه تنوع در آگاهی زمان است.
‌‌
مطبوعات منعکس کننده نظم اجتماعی و روابط اقتصادی و مناسبات سیاسی هر دوران هستند که استخراج صورت‌بندی قدرت و مفاهیم رایج در ان زمان از خلال نوشته های جراید، بسیار آسان و در عین حال گیرا و عبرت آموز است.
‌‌
موزه مطبوعات آذربایجان پس از سالها زحمت و مرارت دلسوزان این عرصه با همراهی جمعی از‌ روزنامه‌نگاران علاقمند و خبرنگاران ساعی این حوزه و با صرف وقت و هزینه شخصی اکنون با بار نشسته و ثمره آن را در یک‌ مکان مشخص و متمرکز به منصه ظهور رسانده است.
‌‌
مدت مدیدی بود که آذربایجان و تبریز منتظر این رویداد مبارک و بزرگ برای تکریم اربابان قلم در زمانهای گذشته و ثبت و ضبط آنچه در وادی جراید گذشته است بودند که اکنون با افتتاح “موزه‌ مطبوعات آذربایجان” به همت فرهنگ دوستان، تاریخ شناسان، اهالی رسانه و تلاش شبانه روزی انجمن‌ صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۰ هجری شمسی به ثمر‌ نشست.
‌‌
امید است که مجاهدان عرصه آگاهی و آموزگاران سپهر دانائی که قلم در مطبوعات دارند حمایتهای خود را از این واقعه مبارک‌ دریغ نورزند.

انتهای پیام/۶۰۰۱۲