بهره برداری از دفتر اختصاصی شرکت آرمان آذربایجان  در دانشگاه صنعتی سهند
بهره برداری از دفتر اختصاصی شرکت آرمان آذربایجان  در دانشگاه صنعتی سهند

دفتر اختصاصی شرکت آرمان آذربایجان (زیره اکیب) در دانشگاه صنعتی سهند مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، در راستای اجرای تفاهم نامه فیمابین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت دانش بنیان آرمان آذربایجان (زیره اکیب) روز سه شنبه ۱۲مرداد ماه، طی مراسمی در محل دانشگاه و با حضور جناب آقای دکتر قره باغی ریاست محترم دانشگاه صنعتی سهند، دفتر اختصاصی برای شرکت آرمان آذربایجان (زیره اکیب) در دانشگاه، مورد بهره برداری قرار گرفت.

طبق این تفاهم نامه، با حضور مداوم و نماینده شرکت در این دفتر در یک ارتباط تنگاتنگ و با پیگیری به موقع و جدی امور، اجرای تفاهم نامه عملیاتی می شود. گفتنی است اجرای این تفاهم نامه نوید بخش توسعه و تعالی برای صنعت کفش می باشد.
جهت مشاهده اخبار تکمیلی به وب سایت https://ekibco.com مراجعه فرمایید.