بهبود شرایط اقتصادی نیاز به همراهی مجلس با دولت دارد
بهبود شرایط اقتصادی نیاز به همراهی مجلس با دولت دارد

قلم پرس به نقل ازایرنا، حمید گرمابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون موضوع اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور افزود: شرایط موجود به هیچوجه مناسب نیست و از جهات مختلف دولت تحت فشار است بطوری که به اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی بدهی دارد. وی ادامه داد: این در حالی است که درآمد […]

قلم پرس به نقل ازایرنا، حمید گرمابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون موضوع اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور افزود: شرایط موجود به هیچوجه مناسب نیست و از جهات مختلف دولت تحت فشار است بطوری که به اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی بدهی دارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که درآمد نفتی نیز بر اساس پیش بینیهای قبلی محقق نشده است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: همه این اوضاع در شرایطی اتفاق می افتد که نیاز به همراهی مجلس با دولت است ضمن اینکه ساختار بودجه امسال نیز ایده آل نیست.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید در موافقت و تصویب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور به خصوص در زمینه پرداخت بدهیها با دولت همراهی کنند.
گرمابی ادامه داد: سهم بودجه عمرانی از کل بودجه امسال ۱۰ درصد است و همین امر از اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز به عنوان یکی از عوامل موثر در خروج از رکود جلوگیری می کند.
وی گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و در چنین شرایطی وقتی دولت با وضع نامناسب و مشکلات اقتصادی مواجه باشد اقتصاد در رکود قرار می گیرد بنابراین همراهی مجلس در این شرایط امری لازم است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مشکلات مهم پیش روی دولت را بدهی هنگفت به پیمانکاران ذکر و بیان کرد: عرضه اوراق قرضه از راهکارهای مناسبی بود که دولت در دستور کار قرار داد اما همچنان همراهی و همکاری با دولت ضروری است.
وی افزود: از جمله راهکارهای کوتاه مدت و موثر در خروج اقتصاد از رکود، به ظرفیت رساندن صنایع موجود است زیرا اغلب صنایع در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند.
گرمابی ادامه داد: پرداخت تسهیلات در این زمینه می تواند موثر باشد اما به شرط اینکه در بخش بانکی شاهد توقف و معطلی در پرداخت تسهیلات نباشیم.
وی گفت: لازم است همراهی و همکاری دولت و مجلس در موضوعات اقتصادی افزایش یابد که نگاه مثبت نمایندگان به اصلاحیه قانون بودجه امسال یکی از همین همراهیها است.