بعیدی نژاد؛ عربستان اقلا به دیدگاه متحدین خود گوش فرا دهد
بعیدی نژاد؛ عربستان اقلا به دیدگاه متحدین خود گوش فرا دهد

حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اگر عربستان و متحدینش گوش شنوا به نصیحت دیگر کشورها و خردمندان کشورهای خود ندارند اقلا به دیدگاه متحدین خود گوش فرا دهند. به گزارش قلم پرس متن کامل یادداشت حمید بعیدی نژاد بدین شرح است: عربستان سعودی با فشار بر متحدین خود […]

حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اگر عربستان و متحدینش گوش شنوا به نصیحت دیگر کشورها و خردمندان کشورهای خود ندارند اقلا به دیدگاه متحدین خود گوش فرا دهند.

به گزارش قلم پرس متن کامل یادداشت حمید بعیدی نژاد بدین شرح است:

عربستان سعودی با فشار بر متحدین خود در نشست اخیر وزیران خارجه اتحادیه عرب آنها را مجبور کرد که ایران را یک تهدید قلمداد کنند و از ایران بخواهند که از دخالت در امور کشورهای عربی خودداری کند. اینجاست که باید گفت اگر عربستان و متحدینش گوش شنوا به نصیحت دیگر کشورها و خردمندان کشورهای خود ندارند اقلا به دیدگاه متحدین خود گوش فرا دهند. اوباما متحد خود آنها در کمتر از یکسال پیش در مصاحبه معروف خود با توماس فریدمن تحلیل گر معروف روزنامه نیویورک تایمز در پنجم آوریل خطاب به عربستان و متحدینش چنین گفت: “متحدین سنی مذهب ما مانند عربستان در کنار تهدیدات واقعی خارجی با تهدیدات داخلی چندی مواجه هستند؛ مردم زیادی از جمعیت آنها که در واقعی با حکومت بیگانه هستند، جوانانی که بیکارند، یک ایدئولوژی حاکم که مخرب و پوچ انگارانه است و در مواقعی این احساس که هیچ برون رفت مشروع سیاسی در این کشورها برای مواجهه با نارضایتیها وجود ندارد. بنابر این بخشی از کار ما با این کشورها آنست که به آنها بگوییم: در کنار آنکه چگونه میتوانیم توان آنها را در برابر تهدیدات خارجی افزایش دهیم اما همینطور به آنها بگوییم که چگونه می توانیم نهاد داخلی سیاسی آنها را تقویت کنیم تا جوانان سنی احساس کنند که چیز دیگری بغیر از “داعش” هم وجود دارد که آنها امکان انتخاب آنرا دارند. من فکر نمی کنم که بزرگترین تهدیدی که آنها با آن مواجه هستند حمله ایران به آنها باشد. بزرگترین تهدید علیه این کشورها نارضایتی درونی در خود این کشورهاست. این البته مباحثه سختی است که ما با آنها خواهیم داشت اما بحثی است که چاره ای نداریم که با آنها داشته باشیم.”

baeedi