بشارت بهار و عید با المان‌های شهری
بشارت بهار و عید با المان‌های شهری

[ad_1] همزمان با فرارسیدن فصل بهارسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام به نصب المان‌های متعدد در سطح شهر کرد. به گزارش قلم پرس، شهر به تنهایی و به خودی خود جز شاکله‌ای از خاک و سیمان و آجر نیست؛ هویت یک شهر زمانی تعریف می‌یابد که عناصر و اجزای آن متناسب با موقعیت […]

[ad_1]

همزمان با فرارسیدن فصل بهارسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اقدام به نصب المان‌های متعدد در سطح شهر کرد.

به گزارش قلم پرس، شهر به تنهایی و به خودی خود جز شاکله‌ای از خاک و سیمان و آجر نیست؛ هویت یک شهر زمانی تعریف می‌یابد که عناصر و اجزای آن متناسب با موقعیت تاریخی و جغرافیایی آن و در زمان و مکان خویش قرار داده شوند.

[ad_2]