بسته های سرمایه گذاری در شهرداری تبریز تدوین می شود
بسته های سرمایه گذاری در شهرداری تبریز تدوین می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تدوین بسته های سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری این کلانشهر خبر داد. مرتضی موحدنیا در گفت‌وگو با قلم پرس، با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در پروژه های شهرداری تبریز، بسته های سرمایه گذاری […]

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تدوین بسته های سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری این کلانشهر خبر داد.

مرتضی موحدنیا در گفت‌وگو با قلم پرس، با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در پروژه های شهرداری تبریز، بسته های سرمایه گذاری درحال تدوین است که این بسته ها به زودی منتشر می شود.

وی افزود: این بسته های سرمایه گذاری پس از تدوین، در همایش بزرگی با حضور سرمایه گذاران ملی و بین المللی ارائه می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با بیان اینکه به دنبال احیای سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری تبریز هستیم، ادامه داد: در این راستا، قدم های بلندی برداشته شده و مشکلات و موانع در این خصوص احصاء و حل شده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه شهرداری ها نیازمند درآمد پایدار هستند، اظهار کرد: یکی از مؤلفه های رسیدن به درآمد پایدار، توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی است که کارگاه های آموزشی با حضور برخی از مسئولان شهری، شیوه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.