برگزاری ویژه برنامه "کتاب درمانی" با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی
برگزاری ویژه برنامه "کتاب درمانی" با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی

برگزاری ویژه برنامه “کتاب درمانی” با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی مدیر امور فرهنگی منطقه ۱ از برگزاری ویژه برنامه “کتاب درمانی” با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی در فرهنگسرای شهید بهشتی خبر داد. به گزارش شهریار، رامین راستی اعلام کرد: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در امور […]
برگزاری ویژه برنامه “کتاب درمانی” با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی

مدیر امور فرهنگی منطقه ۱ از برگزاری ویژه برنامه “کتاب درمانی” با ارائه مشاوره و روانشناسی همزمان با هفته کتابخوانی در فرهنگسرای شهید بهشتی خبر داد.

به گزارش شهریار، رامین راستی اعلام کرد: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در امور فرهنگی این منطقه برنامه های مختلفی در دست اجرا قرار گرفت و با برنامه ریزی کامل اجرائی شده که ویژه سنین مختلف کودک، نوجوانان و جوانان بود که در مراکز فرهنگی منطقه، کتابخانه ها و فرهنگسرای شهید بهشتی برگزار شد.

وی گفت: بر همین اساس یکی از این برنامه ها با عنوان”کتاب درمانی” بود که با ارائه مشاوره و روانشناسی به زبان کتاب اجرا شد و برای اولین بار کتاب و کتابخوانی از منظر روانشناسی بررسی و با حضور روانشناس این منطقه اجرا شد.

راستی افزود: در این برنامه نگاه به نقش کتاب در جامعه، نقش کتابخوانی در افراد و تاثیرات روحی و روانی آن برای رسیدن به جامعه ای آرام به واسطه افراد آرام یکی از اهداف مهم آن بود که با حضور شهروندان برگزار شد.