برگزاری نمایشگاه عکس در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری مرند
برگزاری نمایشگاه عکس در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری مرند

نمایشگاه عکس آثار علی اصغر فرقانی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری مرند برگزار شد. نمایشگاه عکس تحت عنوان «باخیش » از آثار عکاسی علی اصغر فرقانی در محل گالری مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان مرند برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از ۳۵  قطعه  عکس  با موضوعات مختلف از این هنرمند به نمایش […]نمایشگاه عکس آثار علی اصغر فرقانی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری مرند برگزار شد.

نمایشگاه عکس تحت عنوان
«باخیش » از آثار عکاسی علی اصغر فرقانی در محل گالری مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان
مرند برگزار شد.

در این نمایشگاه بیش از ۳۵  قطعه
 عکس  با موضوعات مختلف از این هنرمند به نما
یش گذاشته شد.

این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند برگزار شد.