برگزاری نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس
برگزاری نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس

برگزاری نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس  نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس برگزار شد. به گزارش قلم پرس،طرح ملی نذوراه‌ ۷۲ خوان احسان حسینی با مشارکت این سازمان به اجرا درآمد‌.‌ در این طرح ملی که با مشارکت مردمی و نهادهای مختلف همراه بود، چند دیگ غذای گرم […]


برگزاری نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس

 نذرواره ۷۲ خوان احسان حسینی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش قلم پرس،طرح ملی نذوراه‌ ۷۲ خوان احسان حسینی با مشارکت این سازمان به اجرا درآمد‌.‌

در این طرح ملی که با مشارکت مردمی و نهادهای مختلف همراه بود، چند دیگ غذای گرم نیز در شهرستان جلفا طبخ و جهت توزیع به روستاهای سطح منطقه ارسال شد.