در راستای تکریم ارباب رجوع، ملاقات‌های مردمی شهردار منطقه ۱۰ با شهروندان برگزار شد. به گزارش قلم پرس، جمعی از شهروندان و ساکنان حوزه این منطقه در ملاقات مردمی روز دوشنبه ۹ خرداد برای دیدار و گفتگو به صورت رو در رو با موسی زارعی شهردار منطقه ۱۰ در ملاقات مردمی حضور یافتند. زارعی در این […]در راستای تکریم ارباب رجوع، ملاقات‌های مردمی شهردار منطقه ۱۰ با شهروندان برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، جمعی از شهروندان و ساکنان حوزه این منطقه در ملاقات مردمی روز دوشنبه ۹ خرداد برای دیدار و گفتگو به صورت رو در رو با موسی زارعی شهردار منطقه ۱۰ در ملاقات مردمی حضور یافتند.
زارعی در این دیدار با توضیحات لازم مراجعان، برای رفع مشکلات آنان اعلام نظر کرده و ضمن مطالعه و شنود توضیحات مراجعان، با ارجاع موارد مرتبط به معاونان و مدیران واحدها، پاسخگوی شهروندان بود.
ملاقات حضوری شهروندان این هفته نیز همچون هفته‌های پیشین با رضایت مراجعان به خاطر طرح مسائل خود به صورت رو در رو با شهردار منطقه ۱۰ به انجام رسید.