امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم ختم قرآن به صورت روزانه کرد. به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ در راستای اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم روزانه ختم قرآن کریم، هر روز یک جز، کرده که با استقبال ویژه شهروندان […]امور فرهنگی، اجتماعی منطقه ۱ همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم ختم قرآن به صورت روزانه کرد.

به گزارش قلم پرس، امور فرهنگی منطقه ۱ در راستای اجرای برنامه های ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مراسم روزانه ختم قرآن کریم، هر روز یک جز، کرده که با استقبال ویژه شهروندان حاضر در فرهنگسرای شهید بهشتی انجام می شود.
این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت.