معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری دوره آموزشی و دانش افزایی مقدماتی مهارت‌های سافاری درجه Cتوسط کلوپ ملی سافاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری دوره آموزشی و دانش افزایی مقدماتی مهارت‌های سافاری درجه Cتوسط کلوپ ملی سافاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان خبر داد.