برگزاری دوره آموزشی ایمنی مقدماتی در برق تبریز
برگزاری دوره آموزشی ایمنی مقدماتی در برق تبریز

کارگاه آشنایی با اصول  ایمنی مقدماتی برق برای همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی، این کارگاه آموزشی با هدف افزایش ضریب ایمنی، کاهش حوادث احتمالی ناشی از انجام کار و ارائه کمک های اولیه به فرد برق گرفته برگزار شد.

در این دوره آموزشی کارورزان با دستور العمل های ایمنی،خطرات برق گرفتگی، روش های اطفاء حریق ناشی از اتصال برق، امداد و کمک های اولیه نسبت به فرد برق گرفته، آشنا شدند.

شرکت کنندگان بعد از طی این دوره می توانند کمک های اولیه لازم را نسبت به فرد برق گرفته انجام داده و همچنین با رعایت اصول و نکات ایمنی در حین انجام کار، از جان خود محافظت نمایند.

لازم به ذکر است این دوره ی آموزشی برای۲۵۸ نفر از همکاران شرکت توزیع نیروی برق تبریز به مدت ۲۸ساعت در مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان برگزار شد.