خبرگزاری میزان – جلسه توجیهی رئیس دادگاه عمومی بخش سرحد قوشخانه در استان خراسان شمالی با نامزد‌های تایید صلاحیت شده شورا‌های اسلامی در این بخش برگزار شد. خوشخوی آزاد در این جلسه ضمن تشریح و تبیین وظایف نامزد‌های انتخاباتی و هواداران آنان از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با انتخابات خواست تا با رعایت […]

خبرگزاری میزان – جلسه توجیهی رئیس دادگاه عمومی بخش سرحد قوشخانه در استان خراسان شمالی با نامزد‌های تایید صلاحیت شده شورا‌های اسلامی در این بخش برگزار شد.

خوشخوی آزاد در این جلسه ضمن تشریح و تبیین وظایف نامزد‌های انتخاباتی و هواداران آنان از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با انتخابات خواست تا با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عمل به شئون اخلاقی و اجتماعی علاوه بر فراهم کردن بستر‌ها و فضا‌های سالم رقابتی نگذارند دشمنان و توطئه گران به اهداف شوم خود دست یابند.

وی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی خواست تا با رصد به موقع فضای مجازی فرصت هرگونه سوء استفاده را از بدخواهان نظام بگیرند و وضعیت موجود را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم با بی اعتمادی به رسانه‌های معاند و به دور از هر گونه تشویش خاطر بتوانند اخبار صحیح را صرفا از مراجع رسمی و قانونی بدست آورند.

انتهای پیام/