اولین رویداد ایده پردازی مردمی ‌با عنوان « تهران ۱۴۰۴» توسط شهرداری تهران برگزار می شود. به گزارش قلم پرس، شهرداری تهران با هدف هم افزایی موثر و هدفمند جامعه علمی، دانشگاهی و انتقال تجارب موفق کلانشهرها در دو بخش «اصلاح فرآیند» و «برگزاری رویداد (ایده پردازی) »، اولین رویداد ایده پردازی مردمی را برگزار […]اولین رویداد ایده پردازی مردمی ‌با عنوان « تهران ۱۴۰۴» توسط شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش قلم پرس، شهرداری تهران با هدف هم افزایی موثر و هدفمند جامعه علمی، دانشگاهی و انتقال تجارب موفق کلانشهرها در دو بخش «اصلاح فرآیند» و «برگزاری رویداد (ایده پردازی) »، اولین رویداد ایده پردازی مردمی را برگزار می کند.