برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر حجاب و عفاف در عجب شیر
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر حجاب و عفاف در عجب شیر

نمایشگاه عکس و پوستر حجاب و عفاف در عجب شیر برگزار شد. در راستای اشاعه و ترویج شعائر دینی و ارزش های اسلامی و معرفی الگوهای اسلامی و ایرانی حجاب و عفاف نمایشگاه عکس و پوستر عفاف و حجاب در عجب‌شیر برگزار شد. این نمایشگاه از بیست و هشت لغایت سی ویک اردیبهشت ماه توسط […]


نمایشگاه عکس و پوستر حجاب و عفاف در عجب شیر برگزار شد.

در راستای اشاعه و ترویج
شعائر دینی و ارزش های اسلامی و معرفی الگوهای اسلامی و ایرانی حجاب و عفاف
نمایشگاه عکس و پوستر عفاف و حجاب در عجب‌شیر برگزار شد.

این نمایشگاه از بیست و هشت
لغایت سی ویک اردیبهشت ماه توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و با همکاری معاونت
فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان عجب شیر در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و
هنری شهرستان عجب شیر برگزار شد.