برگزاری آزمون سراسری انجمن خوشنویسان در شهرستا ن سراب
برگزاری آزمون سراسری انجمن خوشنویسان در شهرستا ن سراب

آزمون سراسری انجمن خوشنویسان در شهرستا ن سراب برگزار شد. آزمون انجمن خوشنویسان هم زمان با سراسر کشور در رشته های مقدماتی ، کتابت عالی ، ممتاز ، متوسط ، نستعلیق عالی و ممتاز در شهرستا ن سراب برگزار شد. در این  آزمون  ۳۰ نفر از هنرمندان خوشنویس شهرستان سراب در رشته‌های  یاد شده حضور داشتند.


آزمون سراسری انجمن خوشنویسان در شهرستا ن سراب برگزار شد.

آزمون انجمن خوشنویسان هم زمان
با سراسر کشور در رشته های مقدماتی ، کتابت عالی ، ممتاز ، متوسط ، نستعلیق عالی و
ممتاز در شهرستا ن سراب برگزار شد.

در این  آزمون  ۳۰ نفر از هنرمندان خوشنویس شهرستان سراب در رشته‌های 
یاد شده حضور داشتند.