به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وزارت دفاع قزاقستان از تهیه پیش‌نویس مصوبه دولت این کشور برای امضای توافق‌نامه همکاری نظامی با افغانستان خبر داد. برنامه ریزی شده همکاری بین طرفین در زمینه‌های سیاست دفاعی که بررسی جنبه‌های آن در جلسات دوجانبه که هر سال یک بار در سطح استراتژیک، برگزار می‌شود، علوم نظامی، […]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وزارت دفاع قزاقستان از تهیه پیش‌نویس مصوبه دولت این کشور برای امضای توافق‌نامه همکاری نظامی با افغانستان خبر داد.

برنامه ریزی شده همکاری بین طرفین در زمینه‌های سیاست دفاعی که بررسی جنبه‌های آن در جلسات دوجانبه که هر سال یک بار در سطح استراتژیک، برگزار می‌شود، علوم نظامی، آموزش پزشکی در دوره‌های آموزش متقابل، پشتیبانی مادی و فنی و کمک فنی به نیروهای مسلح طرفین و آموزش رزمی و اطلاعات نظامی انجام شود.

اشاره شده برای اجرای جهات جداگانه همکاری، طرفین می‌توانند توافق‌نامه‌های جداگانه منعقد کنند.

در توافق نامه مذکور برای همکاری پیش بینی شده که جلسات دوجانبه در سطح استراتژیک در سال یک بار و در سطح عملیاتی هر ۶ ماه برگزار شود، انجام تحقیقات علمی و نظامی مشترک، شرکت در کنفرانس و سمینارهای عملیاتی – نظامی، آموزش و ارتقا مهارت پرسنل نظامی در موسسات آموزشی، ارائه کمک متقابل برای تجهیز نیروهای مسلح طرفین و نوسازی سلاح ها، انجام تمرینات مشترک نظامی و شرکت در تمرینات نظامی به عنوان ناظر، تبادل مربیان، روش‌ها و تجربه تدریس از جمله آن است.

 این توافق نامه برای یک دوره ۵ ساله منعقد و به طور خودکار برای دوره مشابه تمدید می‌شود، اگر حداکثر ۶ ماه قبل از انقضا مهلت اولیه یا هر دوره بعدی، هیچ یک از طرفین از طریق کانال‌های دیپلماتیک طرف مقابل را از قصد خود برای عدم تمدید سند مذکور آگاه نکند.

پیش نویس کامل این سند در حال حاضر در یکی از وب سایت‌های ویژه اینترنتی اسناد و هنجارها برای بررسی عمومی منتشر شده که تا ۳۱ می مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/ح