به گزارش شهریار،  پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه ۸ اقدام به برف روبی بوستان‌ها با دستگاه برف‌روب مکانیزه کردند. اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در برف‌روبی و تکاندن برف درختان، علاوه بر ساماندهی معابر بوستان‌ها می‌تواند مانع از آسیب دیدن و شکسته شدن شاخه‌های درختان می‌شود.

به گزارش شهریار،  پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه ۸ اقدام به برف روبی بوستان‌ها با دستگاه برف‌روب مکانیزه کردند.

اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در برف‌روبی و تکاندن برف درختان، علاوه بر ساماندهی معابر بوستان‌ها می‌تواند مانع از آسیب دیدن و شکسته شدن شاخه‌های درختان می‌شود.