با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، مدیرکل امور شهرسازی، شهردار منطقه ۴ و کارشناسان این حوزه، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان در این منطقه برگزار شد. به گزارش قلم پرس، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان، با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز […]با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، مدیرکل امور شهرسازی، شهردار منطقه ۴ و کارشناسان این حوزه، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان در این منطقه برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، جلسه هماهنگی قرار خدمت و رسیدگی به مشکلات شهروندان، با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و سایر مدیران این حوزه در محل شهرداری منطقه ۴ تبریز برگزار شد.