به گزارش شهریار، محمدباقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ تبریز در این خصوص گفت: برگزاری مکرر این جلسات در راستای تحقق شعار «تکریم ارباب رجوع» و پاسخگویی به موقع به پرونده های شهروندان از الزامات و اولویت های مدیریت شهری در شهرداری منطقه ۲ تبریز است.در جلسه ای که با حضور معاون و کارشناسان اداره کل […]

به گزارش شهریار، محمدباقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ تبریز در این خصوص گفت: برگزاری مکرر این جلسات در راستای تحقق شعار «تکریم ارباب رجوع» و پاسخگویی به موقع به پرونده های شهروندان از الزامات و اولویت های مدیریت شهری در شهرداری منطقه ۲ تبریز است.
در جلسه ای که با حضور معاون و کارشناسان اداره کل بازرسی شهرداری تبریز و معاونان و مدیران منطقه ۲ برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات و معضلات شهروندان در زمینه مسائل مرتبط، دستورات مقتضی به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان در چارچوب قوانین شهرداری صادر شد.
این جلسه بصورت ماهانه برگزار می شود و مشکلات حوزه های مختلف بررسی و مورد رسیدگی قرار می گیرد.