شهردار تبریز و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در سومین هفته از برگزاری «قرار خدمت» که از محدوده منطقه ۸ تبریز انجام یافت، از پروژه ملی میارمیار، کوچه مسجد جامع و خیابان آبیاری بازدید کردند. به گزارش قلم پرس، پروژه ملی میارمیار یکی از پروژه‌های مهم منطقه ۸ در قالب بازآفرینی شهری و احیا بافت […]شهردار تبریز و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در سومین هفته از برگزاری «قرار خدمت» که از محدوده منطقه ۸ تبریز انجام یافت، از پروژه ملی میارمیار، کوچه مسجد جامع و خیابان آبیاری بازدید کردند.

به گزارش قلم پرس، پروژه ملی میارمیار یکی از پروژه‌های مهم منطقه ۸ در قالب بازآفرینی شهری و احیا بافت فرسوده مرکز شهر است که در این پروژه واحدهای تجاری احداث خواهد شد.