برخورد مرگبار پیکان وانت با عابر در جاده تبریز تهران
برخورد مرگبار پیکان وانت با عابر در جاده تبریز تهران

درسانحه رانندگی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مسیر میدان بسیج بطرف سه راهی اهر عابر ۵۵ساله جان باخت. به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در خصوص سانحه بعد از ظهر نرسیده به سه راهی اهر گفت: با اعلام خبر علیرغم حضور سریع […]

درسانحه رانندگی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مسیر میدان بسیج بطرف سه راهی اهر عابر ۵۵ساله جان باخت.

به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در خصوص سانحه بعد از ظهر نرسیده به سه راهی اهر گفت: با اعلام خبر علیرغم حضور سریع اورژانس تبریز بربالین مصدوم ،متاسفانه شدت جراحات وارده بحدی بود که عابر ۵۵ساله در دم جان باخته بود.