شهرداری منطقه ۲ تبریز با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز، برخورد قانونی می‌کند. به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی و اقتصادی منطقه ۲ به همراه جواد صدیقی سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز و چند تن از معاونان و مدیران این منطقه، در محدوده شادآباد مشایخ حضور یافته و در […]شهرداری منطقه ۲ تبریز با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز، برخورد قانونی می‌کند.

به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی و اقتصادی منطقه ۲ به همراه جواد صدیقی سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز و چند تن از معاونان و مدیران این منطقه، در محدوده شادآباد مشایخ حضور یافته و در روند برخورد با واحدهای احداثی غیر مجاز قرار گرفته و در خصوص تسریع در صدور اخطاریه به مالکان فاقد مجوزهای قانونی و جلولگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تصمیماتی اتخاذ کردند.
شهرداری منطقه ۲ برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز را جزو اولویت های این منطقه اعلام کرده و نیروهای واحد تخلفات ساختمانی معاونت خدمات شهری بطور شبانه روزی با متخلفان برخورد قانونی را در سطح این منطقه انجام می دهند.