برخورد اتوبوس به خاکریز در تاکستان با ۵۵ مصدوم
برخورد اتوبوس به خاکریز در تاکستان با ۵۵ مصدوم

انحراف اتوبوس از جاده و برخورد با خاکریز در محور قزوین – زنجان ۵۵ مصدوم بر جای گذاشت. سخنگوی سازمان اورژانس کشور : ساعت ۰۳:۱۴ در اتوبان قزوین – زنجان اتوبوسی با ۵۵ مسافر به دلیل برخورد با خاکریز ازجاده منحرف می شود که یک نفر در محل درمان ۵۴ نفر به بیمارستان اعزام شدند. […]

انحراف اتوبوس از جاده و برخورد با خاکریز در محور قزوین – زنجان ۵۵ مصدوم بر جای گذاشت.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور : ساعت ۰۳:۱۴ در اتوبان قزوین – زنجان اتوبوسی با ۵۵ مسافر به دلیل برخورد با خاکریز ازجاده منحرف می شود که یک نفر در محل درمان ۵۴ نفر به بیمارستان اعزام شدند.
بستری در بیمارستان شفا تاکستان ۱۱ نفر در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان ۳ نفر و بیمارستان شهیدرجایی قزوین۳۶ نفر همچنین۴ نفر هم در بیمارستان تامین اجتماعی قزوین گفتنی ست اتوبوس از مبدا ارومیه به مقصد ورامین در حال عزیمت بوده است و کلیه مسافرین اتباع هستند.

پیمان نامدار رییس فوریت‌های پزشکی استان قزوین ؛ گفت: ساعت ۳ و ۱۴ دقیقه بامداد یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۳ آزادراه قزون – زنجان از مسیر منحرف و با خاکریز برخورد کرد که بر اثر این حادثه ۵۴ نفر به بیمارستان‌های شهید رجایی و رازی قزوین و همچنین بیمارستان تاکستان منتقل شدند.