بخاطر بردوت شدید هوا مدارس بخش خواجه با تاخیر شروع خواهند شد
بخاطر بردوت شدید هوا مدارس بخش خواجه با تاخیر شروع خواهند شد

به دنبال بارش برودت هوا و یخبندان در برخی نقاط آذربایجان شرقی مدارس با تاخیر شروع خواهد شد. به گزارش قلم پرس بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال برودت شدید هوا و یخبندان فردا فردا یکشنبه ۷ بهمن ۹۷ در بخش خواجه تمامی مدارس در همه دوره های تحصیلی شیفت صبح […]

به دنبال بارش برودت هوا و یخبندان در برخی نقاط آذربایجان شرقی مدارس با تاخیر شروع خواهد شد.

به گزارش قلم پرس بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به دنبال برودت شدید هوا و یخبندان فردا فردا یکشنبه ۷ بهمن ۹۷ در بخش خواجه تمامی مدارس در همه دوره های تحصیلی شیفت صبح با تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.