بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد
بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد

بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد به گزرش قلم پرس، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت عصر امروز براثر این حادثه دوازده نفر از دانش آموزان در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر دچار گاز گرفتگی شدند . در این حادثه ده نفر از دانش آموزان توسط اورژانس درمان سرپایی شدند […]

بخاری گازی در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر حادثه ساز شد

به گزرش قلم پرس، سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت عصر امروز براثر این حادثه دوازده نفر از دانش آموزان در کتابخانه مدرسه ای در ولیعصر دچار گاز گرفتگی شدند .

در این حادثه ده نفر از دانش آموزان توسط اورژانس درمان سرپایی شدند و دو نفر به بیمارستان انتقال یافت.

وضعیت تمامی مسمومبن مساعد گزارش شده است