با تلاش آتش نشانان پسر جوان از خودکشی در عون بن علی ناکام ماند
با تلاش آتش نشانان پسر جوان از خودکشی در عون بن علی ناکام ماند

پسر جوانی که بالا رفتن از پایه فلزی تیر برق عون بن علی و بستن طناب قصد خودکشی داشت با تلاش آتش نشانان از خودکشی ناکام ماند.

به گزارش قلم پرس به نقل از امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز، دقایقی پیش پسر جوانی که بالا رفتن از پایه فلزی تیر برق عون بن علی و بستن طناب قصد خودکشی داشت با تلاش آتش نشانان از خودکشی ناکام ماند.

راوندی معاون عملیات سازمان آتش نشانی تبریز در این باره اظهار داشت؛
تیم امداد و نجات این پسر جوان را که از پایه فلزی تیر برق آویزان بود به سرعت به سطح زمین منتقل و وی را در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که خوشبختانه از مرگ نجات یافت