با اعتماد به جوانان و تکیه بر توان داخلی، موانع تولید را برمی‌داریم
با اعتماد به جوانان و تکیه بر توان داخلی، موانع تولید را برمی‌داریم

حمید واثقی، فعال اقتصادی و پژوهشگر حوزه اشتغال در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه اینکه دولت کار و کرامت آیت‌الله دکتر رئیسی در حال آواربرداری بی‌تدبیری‌های ۸ سال گذشته است.

حمید واثقی، فعال اقتصادی و پژوهشگر حوزه اشتغال در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه اینکه دولت کار و کرامت آیت‌الله دکتر رئیسی در حال آواربرداری بی‌تدبیری‌های ۸ سال گذشته است، به موضوع تولید اشاره کرده و اظهار داشت: تولید در شرایط کنونی کشور مسئله مهمی است چراکه دشمنان ملت ایران با وضع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی درصدد هستند که از این طریق بتوانند کشورمان را به‌زانو درآورده و تسلیم خواسته‌های نامشروع کنند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه مملکت باید بیشتر به سمت تولید هدایت شود، افزود: می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی کشور، اعتماد به جوانان و اعتقاد به جمله “ما می‌توانیم” بزرگترین موانع را از راه تولید کشور برداریم.

این پژوهشگر حوزه اشتغال و تولید با اشاره به اینکه باید روحیه جهادی و حس مسئولیت پذیری در بین مسئولان اجرایی تقویت و موانع سر راه تولید و رونق برداشته شود، افزود: دولت آیت‌الله دکتر رئیسی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات خوبی در این ژمینه آغاز کرده‌اند.