باقر بابازاده شهردار بناب شد
باقر بابازاده شهردار بناب شد

اعضای شورای اسلامی شهر بناب در دهمین جلسه فوق العاده این شورا، کلید شهرداری بناب را به باقر بابازاده سپردند.

جلسه شورای شهر بناب در غیاب خبرنگاران و پشت درهای بسته برگزار شد و بعد از پایان رای گیری، باقر بابازاده با کسب چهار رای از هفت رای اعضای شورای اسلامی شهر بناب بار دیگر به عنوان شهردار بناب انتخاب شد.

بابازاده پیش از این در دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز، شهردار بناب بود.