با اصلاح نورپردازی‌ها و همچنین اصلاح و توسعه فضاهای سبز پیرامونی، زیبایی های بصری تونل های دوقلوی خاوران افزایش می یابد. به گزارش قلم پرس، به منظور بررسی میدانی وضعیت تونل های دوقلوی خاوران، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با حضور در محل این تونل ها، دستورات لازم و ضروری را جهت ساماندهی و […]با اصلاح نورپردازی‌ها و همچنین اصلاح و توسعه فضاهای سبز پیرامونی، زیبایی های بصری تونل های دوقلوی خاوران افزایش می یابد.

به گزارش قلم پرس، به منظور بررسی میدانی وضعیت تونل های دوقلوی خاوران، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با حضور در محل این تونل ها، دستورات لازم و ضروری را جهت ساماندهی و بازپیرائی این تونل ها صادر کرد.