وزیر کشور صبح امروز از پروژه گلستان شهدای ستارخان و مناطق حاشیه‌نشین شهر بازدید و قول مساعد برای تخصیص اعتبار برای این پروژه‌ها داد. به گزارش قلم پرس، سردار احمدی وحیدی صبح امروز در اولین بازدید خود به همراه مدیران شهری از پروژه‌های شهری تبریز، از پروژه گلستان شهدای ستارخان و مناطق حاشیه‌نشین شهر بازدید […]وزیر کشور صبح امروز از پروژه گلستان شهدای ستارخان و مناطق حاشیه‌نشین شهر بازدید و قول مساعد برای تخصیص اعتبار برای این پروژه‌ها داد.

به گزارش قلم پرس، سردار احمدی وحیدی صبح امروز در اولین بازدید خود به همراه مدیران شهری از پروژه‌های شهری تبریز، از پروژه گلستان شهدای ستارخان و مناطق حاشیه‌نشین شهر بازدید کرده و قول مساعدت برای پیگیری تخصیص اعتبار دولتی برای این پروژه‌ها را داد.