محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که به منظور رایزنی برای استفاده از مسیر ارمنستان در بخشی از کریدور شمال- جنوب به آن کشور سفر کرده بود از مرز نوردوز وارد کشورمان شد و از این پایانه بازدید کرد و در جریان مشکلات این پایانه مرزی قرار گرفت و قرار شد برای توسعه این پایانه […]

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که به منظور رایزنی برای استفاده از مسیر ارمنستان در بخشی از کریدور شمال- جنوب به آن کشور سفر کرده بود از مرز نوردوز وارد کشورمان شد و از این پایانه بازدید کرد و در جریان مشکلات این پایانه مرزی قرار گرفت و قرار شد برای توسعه این پایانه نقشه جامع تهیه شود.
پایانه مرزی نوردوز در مرز ایران و ارمنستان در زمینی به مساحت هشت هکتار طراحی شده است و دارای یک باب سالن مسافری، ساختمان های انتظامات، محوطه های دسترسی، ساختمان تجاری و پارکینک است.
این پایانه مرزی در شهرستان جلفا ارتباط کشورمان با ارمنستان را از طریق پل احداث شده بر روی رودخانه ارس برقرار می کند.

وحید عبدی ۰۰:۵۸ ۱۴۰۰-۳-۵

http://fna.ir/1tdeh