خبرگزاری میزان – هیئت ارزیابی ستاد محاکم در راستای سند تحول قضایی، برنامه ها، سیاست‌های تحولی محاکم، تاکیدات رئیس کل محاکم در چهارچوب مصوبه شورای معاونین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با توجه به برنامه ریزی انجام شده در سال جاری با سرپرستی محمد ملایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل محاکم تهران از مجتمع […]

خبرگزاری میزان – هیئت ارزیابی ستاد محاکم در راستای سند تحول قضایی، برنامه ها، سیاست‌های تحولی محاکم، تاکیدات رئیس کل محاکم در چهارچوب مصوبه شورای معاونین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با توجه به برنامه ریزی انجام شده در سال جاری با سرپرستی محمد ملایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی شهید محلاتی بازدید بعمل آورد.

در این ارزیابی و بازدید ستادی که معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران در اموراجرایی، سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی، سرپرست مجتمع قضایی، ولی عصر (عج)، مدیر دفترکل، مدیر و کارشناسان اداره آمار و فناوری اطلاعات، کارشناسان اداره مالی و پشتیبانی محاکم، مسئول اتوماسیون اداری و مدیران سیستم حضور داشتند به تفکیک به ارزیابی همه شعب مجتمع قضایی شهید محلاتی از جهت (فیزیکی و سیستمی) پرداختند.

در این بازدید معاون قضایی و اجرایی رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع‌های قضایی شهید بهشتی و، ولی عصر به نمایندگی از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با همکاران قضایی و اداری مستقر در شعب دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت آن‌ها قرار گرفتند و به صورت چهره به چهره نیاز‌های شعب و همکاران را بررسی و دستورات و ارشادات لازم را صادر کردند.

در این ارزیابی تخصصی که متفاوت از ارزیابی‌های ادوار سال‌های گذشته برنامه ریزی شده و در حال انجام است، معاونین قضایی رئیس کل محاکم و کارشناسان به بررسی و ازریابی عملکرد کمی و کیفی شعب، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های همکاران قضایی واداری درسیستم مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)، نظم و انضباط بایگانی شعب و بررسی پرونده‌های جاری و مختومه شعب و مشکلات فیزیکی ساختمان مجتمع‌ها می‌پردازند.

معاونین قضایی رئیس کل محاکم در حاشیه این بازدید با مراجعین مجتمع قضایی شهید محلاتی دیدار و ضمن گفتگو با ایشان و پاسخگویی به سوالات قضایی و حقوقی مشکلات آن‌ها را بررسی و دستورات لازم را صادر نمود.

شایان ذکر است در این بازرسی و بازدید ضمن رفع خطا‌های سیستمی، آموزش‌ها و اطلاع رسانی لازم در خصوص استفاده از سایت، کانال خبری و سایر ابزار‌های ارتباطی محاکم، در راستای برنامه‌های تحولی و در جهت توسعه خدمات کیفی اطلاع رسانی و ارتباطات، به همکاران قضایی و اداری داده شد.

انتهای پیام/