بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از وضعیت سامانه BRT تبریز
بازدید معاون استاندار آذربایجان شرقی از وضعیت سامانه BRT تبریز

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همراه با مدیران سازمان ترافیک و اتوبوس رانی از وضعیت سامانه BRT تبریز بازدید و در راستای بررسی مشکلات موجود با مردم به صورت چهره به چهره گفت و گو کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همراه با مدیران سازمان ترافیک و اتوبوس رانی از وضعیت سامانه BRT تبریز بازدید و در راستای بررسی مشکلات موجود با مردم به صورت چهره به چهره گفت و گو کرد.