بازدید فرماندار تبریز از چند واحد نانوایی در سطح شهر
بازدید فرماندار تبریز از چند واحد نانوایی در سطح شهر

فرماندار تبریز به همراه رئیس جهادکشاورزی شهرستان و رییس اتحادیه نانوایان تبریز از چند واحد نانوایی در سطح شهر بازدید کرد.


فرماندار تبریز به همراه رئیس جهادکشاورزی شهرستان و رییس اتحادیه نانوایان تبریز از چند واحد نانوایی در سطح شهر بازدید کرد.