شهردار تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان شهردار و شهردار منطقه ۸ تبریز صبح امروز سومین قرار خدمت را با بازدید از پروژه های سطح منطقه ۸ آغاز کردند. به گزارش قلم پرس، بر این اساس اولین بازدید از موزه مشاغل صورت گرفت که در این بازدید یعقوب هوشیار شهردار تبریز، ضمن یادآوری اهمیت این […]شهردار تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان شهردار و شهردار منطقه ۸ تبریز صبح امروز سومین قرار خدمت را با بازدید از پروژه های سطح منطقه ۸ آغاز کردند.

به گزارش قلم پرس، بر این اساس اولین بازدید از موزه مشاغل صورت گرفت که در این بازدید یعقوب هوشیار شهردار تبریز، ضمن یادآوری اهمیت این موزه در جذب گردشگر، دستورات لازم را برای بازگشایی آن در سریع ترین زمان صادر کرد.