شهردار تبریز صبح امروز از واحدهای مختلف ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز دوشنبه با حضور در واحدهای مختلف شهرداری تبریز، با کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.شهردار تبریز صبح امروز از واحدهای مختلف ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز دوشنبه با حضور در واحدهای مختلف شهرداری تبریز، با کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.