بازدید استاندار از جشنواره ی غذاهای سنتی هریس/ گزارش تصویری
بازدید استاندار از جشنواره ی غذاهای سنتی هریس/ گزارش تصویری

استاندار آذربایجان شرقی از جشنواره غذاهای سنتی شهرستان هریس و همایش فرصت های سرمایه گذاری بازدید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی از جشنواره غذاهای سنتی شهرستان هریس و همایش فرصت های سرمایه گذاری بازدید کرد.