استاندار آذربایجان شرقی همزمان با گرامیداشت روز ایمنی حمل و نقل ضمن حضور در پایانه مسافربری شهرداری تبریز با تعدادی از مدیران شرکت ها، رانندگان و مسافران گفت‌وگو کرد. به گزارش  شهریار، عابدین خرم در این بازدید همچنین از روشنایی چراغ های تازه نصب شده، پارکینگ  رایگان و نوسازی صندلی های  پایانه بازدید کرد و از خدمات […]استاندار آذربایجان شرقی همزمان با گرامیداشت روز ایمنی حمل و نقل ضمن حضور در پایانه مسافربری شهرداری تبریز با تعدادی از مدیران شرکت ها، رانندگان و مسافران گفت‌وگو کرد.

به گزارش  شهریار، عابدین خرم در این بازدید همچنین از روشنایی چراغ های تازه نصب شده، پارکینگ  رایگان و نوسازی صندلی های  پایانه بازدید کرد و از خدمات و تلاش های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز قدردانی کرد.
استاندار در این برنامه از حوزه های مختلف پایانه های مسافربری بازدید کردو ضمن گفت‌وگو با تعدادی از رانندگان و مسافران در این پایانه در جریان مشکلات احتمالی آنان قرار گرفت.