بازدید یک روزه خبرنگاران از مناطق محروم شهرستان کلیبر با هدف تبیین اقدامات کمیته امداد و ترسیم عمق_فقر.

این خبر را به اشتراک بگذارید :