بارش سنگین برف مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد
بارش سنگین برف مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی را تعطیل کرد

به دنبال بارش سنگین برف و برودت شدید هوا مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد. به گزارش قلم پرس، بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و برودت شدید هوا فردا ۳شنبه ۹بهمن ۹۷ در منطقه ورزقان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل […]

به دنبال بارش سنگین برف و برودت شدید هوا مدارس برخی نقاط آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد.

به گزارش قلم پرس، بنا بر اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به دنبال بارش سنگین برف و برودت شدید هوا فردا ۳شنبه ۹بهمن ۹۷ در منطقه ورزقان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهد بود.

در منطقه بستان آباد کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهد بود.

در منطقه خواجه کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح با تاخیر از ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهد کرد

در منطقه تیکمه داش کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهد بود