به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، خشنود علیزاده با بیان این ۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی دراستان های دیم خیز کشور اجرا شده است، اظهار داشت: مزارع تحقیقی و ترویجی این موسسه با هدف معرفی ارقام جدید، انتقال یافته هاو دستورالعمل های تحقیقاتی برای افزایش تولید ایجاد شده است. وی افزود: مزارع تحقیقی و ترویجی این موسسه […]

به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، خشنود علیزاده با بیان این ۴۰ مزرعه تحقیقی و ترویجی دراستان های دیم خیز کشور اجرا شده است، اظهار داشت: مزارع تحقیقی و ترویجی این موسسه با هدف معرفی ارقام جدید، انتقال یافته هاو دستورالعمل های تحقیقاتی برای افزایش تولید ایجاد شده است.

وی افزود: مزارع تحقیقی و ترویجی این موسسه در مزارع کشاورزی ۱۰ استان دیم خیز کشوراجرا شده است.

علیزاده اضافه کرد: در این طرح، محققان آخرین یافته های خود درزمینه ارقام جدید و دانش تولید محصولات زراعی دیم را برای آموزش و انتقال یافته درمزارع کشاورزی اجرا می‌کنند.

به گفته رئیس موسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ، کشاورزان در قالب روز مزرعه با حضور در این مزارع با یافته های جدید محققان در زمینه بذرهای جدید دیم، کاشت محصولات زراعی دیم ، داشت و برداشت آشنا می شوند.

 علیزاده افزود: طرح های تحقیقی و ترویجی این موسسه در زمینه های تولید غلات، حبوبات، دانه های روغنی، مدیریت منابع اجرا می شود.

وی گفت: با هدف تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان دیم کار پایگاه های نوآورانه و مزارع نمایشی در بیشتر استان های کشور اجرا شده است.

علیزاده اضافه کرد: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در ایجاد مزارع تحقیقی و ترویجی از مراکز تحقیقاتی پیشرو در کشور است.

توسط محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در طول ۲۹ سال فعالیت تحقیقاتی ۸۷ رقم محصول دیم معرفی شده است.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱/ر