شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: با اختصاص امکانات لازم و طبق بررسی‌های انجام گرفته، ناحیه‌محوری در این منطقه ایجاد می‌شود. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور در نشستی با معاونان و مدیران در معاونت فنی و عمرانی این منطقه، از بررسی‌های انجام گرفته و ایجاد امکانات و تجهیزات لازم برای فعالیت ناحیه‌محوری در این […]شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: با اختصاص امکانات لازم و طبق بررسی‌های انجام گرفته، ناحیه‌محوری در این منطقه ایجاد می‌شود.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور در نشستی با معاونان و مدیران در معاونت فنی و عمرانی این منطقه، از بررسی‌های انجام گرفته و ایجاد امکانات و تجهیزات لازم برای فعالیت ناحیه‌محوری در این منطقه خبر داد.
وی همچنین به بررسی منابع انسانی لازم با مهارت‌های مورد نیاز در این زمینه نیز تاکید کرد.
در ادامه این نشست، شهردار منطقه ۲ تبریز به تسریع فعالیت‌های عمرانی در حال انجام از جمله تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده اشاره کرد و خواستار شتاب‌دهی به احداث این پروژه رفع ترافیک شهری شد.