سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از ایجاد دفتر همکاری های مشترک میان شهرداری تبریز و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آینده ای نزدیک خبر داد. به گزارش قلم پرس، امروز جلسه ای با حضور محمد عزتی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، احمد حمزه زاده، مدیرکل […]سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز از ایجاد دفتر همکاری های مشترک میان شهرداری تبریز و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امروز جلسه ای با حضور محمد عزتی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، احمد حمزه زاده، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی و سایر کارشناسان این حوزه برگزار شد.